Tässä palvelussa ylläpidetään kansallista liito-oravien seurantaa. Seurannassa tallennetaan monipuolisesti tietoa liito-oravan elinpiirien rajauksista yksittäisiin papanahavaintoihin. Seurantaa ylläpitävät mm. kunnat, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset kuten Luomus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, mutta myös järjestöt ja yksittäiset hankkeet keräävät ja hallinnoivat liito-oravatietoa. Maamme kaikki merkittävät liito-orava-aineistot pyritään saamaan tämän palvelun kautta käytettäväksi. Liito-oravan seurannan kehittäminen tapahtuu Liito-orava-LIFE -hankkeessa:

LIITO-ORAVA-LIFE (Flying Squirrel LIFE, LIFE17/NAT/FI000469)

o Euroopan Unionin LIFE -luontohanke, joka toteutetaan vuosina 2018 – 2025

o Tavoitteena parantaa liito-oravan suojelua ja turvata sen elinympäristöjä Suomessa ja Virossa

o Mukana 17 organisaatiota

Tämän seurantajärjestelmän tekoon on saatu tukea Euroopan komission LIFE-rahoituksesta. Järjestelmä on tekijöiden suunnittelema, eikä Euroopan komissio tai EASME ota vastuuta sen tulkinnasta tai käytöstä.

Sinun pitää kirjautua käyttääksesi tätä osiota.