Aineiston nimi

Nest card scheme (Nest card scheme) (en)

Lintujen pesäkorttiseuranta (Nest card scheme) (fi)

Bokort (Nest card scheme) (sv)

Aineiston lyhenne

Nest card scheme

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Nest card scheme of birds includes information on observations of breeding bird nests in Finland. The data include e.g. location and time at the nest, and the number of eggs or nestlings present (en)

Lintujen pesäkorttiseuranta sisältää tietoja Suomessa pesivien lintujen pesähavainnoista. Tiedot sisältävät mm. pesän havaintoajan ja paikan sekä kuinka monta munaa tai poikasta on pesässä. (fi)

I bokort samlas information om fågelarternas häckningsmiljöer och -framgång. I kortet fyller man information om ett bo, som man kontrollerat helst två eller flera gånger. (sv)

Verkko-osoite

https://www.luomus.fi/en/methods-bird-monitoring (en)

http://www.luomus.fi/fi/pesakorttitutkimus (fi)

http://www.luomus.fi/sv/fageluppfoljning (sv)

Taksonominen kattavuus

Aves

Ajallinen kattavuus

(1862–) 1921–

Maantieteellinen kattavuus

Finland

Aineiston kattavuus

Breeding season, Finland

Aineiston keräysmetodit

https://www.luomus.fi/en/methods-bird-monitoring

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Datan muistiinpanot

Multiple observations of the same nest in the same year are in different rows that have the same submission code.

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Nimeä

Yhteyssähköposti

aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Suositeltu viittaus

Database on Bird Nest Cards, Finnish Museum of Natural History Luomus, University of Helsinki

Datan karanteenin pituus (a)

0

Aineiston suuruus (n.)

261000

Aineiston digitointiaste (n.)

99

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Metadatan tekijä

Lehikoinen, Aleksi

Tämän metadatan status

kattava

Luotu

23.10.2012 10:13

Muokattu

29.12.2023 13:10

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.