Aineiston nimi

White-tailed Sea Eagle monitoring (en)

Merikotkan pesäseuranta (fi)

Uppföljningen av havsörnsbon (sv)

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Annual monitoring data of nests of the White-tailed Sea Eagle. WWF Finland's White-tailed Sea Eagle working group organised the nest monitoring in 1973–2019. In 2020, the White-tailed Sea Eagle working group was transferred under The Finnish Osprey Foundation while the nest monitoring continues in the same way. After quality management, the monitoring data are stored in a database maintained by Luomus. (en)

Aineisto sisältää merikotkan pesien vuosittaiset tarkastustiedot. WWF Suomen merikotkatyöryhmä organisoi pesien tarkastuksen vuosina 1973–2019. Vuodesta 2020 alkaen merikotkatyöryhmä siirtyi Sääksisäätiön alaisuuteen, jossa pesien vuosittaisten tarkastustietojen kerääminen jatkuu samoin periaattein. Tarkastustiedot talletetaan Luomuksen ylläpitämään tietokantaan laadunvarmistuksen jälkeen. (fi)

Årlig uppföljning av granskningsinformation om havsörnsbon. WWF Suomen merikotkatyöryhmä [WWF Finlands arbetsgrupp för havsörn] organiserade uppföljningen av havsörnsbon under åren 1973–2019. Arbetsgruppen flyttades under Sääksisäätiö [Fiskgjusestiftelse] i 2020 men samlingen av bogranskningsuppgifter fortsätter enligt samma principer som tidigare. Uppföljningsuppgifter sparas efter kvalitetskontrol i databasen upprätthållen av Luomus. (sv)

Verkko-osoite

https://www.saaksisaatio.fi/en/information-on-birds-of-prey/white-tailed-eagle (en)

https://www.saaksisaatio.fi/tietoa-petolinnuista/merikotka (fi)

Taksonominen kattavuus

Haliaeetus albicilla

Ajallinen kattavuus

1971–

Maantieteellinen kattavuus

Finland

Aineiston keräysmetodit

Volunteer nest inspectors visit annually practically all known territories in order to investigate the breeding outcome of the species.

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Datan laadun kuvaus

The data have been collected by authorized nest inspectors who are typically experienced raptor watchers. Before storing each data item into the database the data quality is confirmed. (en)

Datan muistiinpanot

Multiple observations of the same nest in the same year are in different rows that have the same submission code.

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Nimeä

Käyttöoikeuksien haltija

Finnish Museum of Natural History Luomus

Yhteyssähköposti

jari.valkama@helsinki.fi

Suositeltu viittaus

Database on White-tailed sea eagle nests, Finnish Museum of Natural History Luomus, University of Helsinki

Datan karanteenin pituus (a)

4

Salauksen peruste

Contains data on exact nest sites of a species included in the Nature Conservation Act of Finland (2023, 73 §) and Annex 1 of the European Union's Birds Directive. Embargo is 0 years temporarily during the 4th Breeding Bird Atlas of Finland (2022–2025), otherwise it is 4 years. (en)

Sisältää LsL 73 § (2023) ja Euroopan unionin lintudirektiivin I liitteeseen sisältyvän petolintulajin tarkkoja pesäpaikkatietoja. Aineiston aikaviive on tilapäisesti 0 vuotta Suomen neljännen lintuatlaksen ajan (2022–2025), muutoin aikaviive on 4 vuotta. (fi)

Aineiston suuruus (n.)

30000

Aineiston digitointiaste (n.)

100

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Metadatan tekijä

Valkama, Jari

Tämän metadatan status

kattava

Luotu

11.10.2012 09:15

Muokattu

02.01.2024 08:40

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.