TauriontattiSuillellus luridus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Suillellus luridus
Auktorit
(Schaeff.) Murrill
Yleiskieliset nimet
  • tauriontatti (suomi)
  • eldsopp (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.73299
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Tea von Bonsdorff
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Tatit