tauriontattiSuillellus luridus

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet
 • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Suillellus luridus
Auktorit
(Schaeff.) Murrill
Suositeltu yleiskielinen nimi
tauriontatti
Tunniste
http://tun.fi/MX.73299
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Suursienet
 • Tatit