Myrkkyrisakas Inosperma erubescens

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Inosperma erubescens
Auktorit
(A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav.
Yleiskieliset nimet
  • myrkkyrisakas (suomi)
  • gifttråding (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.73136
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 VU – Vaarantuneet
  • 2010 VU – Vaarantuneet
  • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
  • Jukka Vauras
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Helttasienet