Myrkkyrisakas Inosperma erubescens

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Inosperma erubescens
Auktorit
(A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav.
Yleiskieliset nimet
 • myrkkyrisakas (suomi)
 • gifttråding (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.73136
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • Metsänkäyttöilmoitusten automaattimenettelyssä käytettävä lajiluettelo (MKI-OHKE 2023) ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Jukka Vauras
DNA-viivakoodisekvenssit
Inocybe erubescens
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • MVL.233
 • MVL.24
 • Helttasienet