Männynpunikkitatti Leccinum vulpinum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Leccinum vulpinum
Auktorit
Watling
Yleiskieliset nimet
  • männynpunikkitatti (suomi)
  • tallsopp (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.71814
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Tatit