Päivänkorennot (surviaiset)Ephemeroptera

 • Yleiskuvaus
 • Media
 • Biologia
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Yleiskuvaus

Tämän pinkan tietokortti käsittelee päivänkorentojen toukkavaiheita. Katso tarkemmat heimokohtaiset tuntomerkit tämän pinkan päivänkorentoheimojen tietokorteista.

Ruumiin muoto vaihtelee. Useimmilla lajeilla ruumis on liereä, toisilla päältäpäin litistynyt. Keskiruumis koostuu kolmesta jaokkeesta (pro-, meso- ja metathorax). Takaruumiissa on kidukset 1.–2. jaokkeesta enintään 7. jaokkeeseen saakka (5–7 kidusparia). Joillain suvuilla jotkin kidukset ovat piilossa toisten alla. Kidukset voivat olla yksittäisiä tai parittaisia, lehtimäisiä, nauhamaisia tai sulkamaisia ja niissä voi olla rihmamaisia tupsuja. Kaikkien heimojen ensimmäisen ja toisen toukkavaiheen kidukset ovat samankaltaisia, joten kidustuntomerkit eivät päde pienimpiin toukkiin. Perälisäkkeitä on kolme ja ne voivat olla jopa kaksi kertaa ruumiin pituiset. Accentrella lapponica -lajin keskimmäinen peräsukanen on surkastunut. Peräsukasissa on yleensä karvoja tai hapsuja. Toukalla on kaksi suurikokoista verkkosilmää pään päällä tai sivuilla. Silmien välissä on kolme pistesilmää. Rihmamaisten tuntosarvien pituus vaihtelee alle pään leveyden pituisesta toukan pituuden puolikkaaseen. Suuosat koostuvat viidestä osasta: labrum, mandibelit, maksillat, maksillaaripalpit ja labium.T

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Pohjaeläimet CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Ephemeroptera
Yleiskieliset nimet
 • päivänkorennot (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70224
Taksonominen taso
lahko
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
 • Heidi Viljanen
 • Pasi Sihvonen
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Vesihyönteiset
 • Päivänkorennot
Yhteensä 56 lajia