kalliokeuhkojäkäläLobarina scrobiculata

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet
 • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lobarina scrobiculata
Auktorit
(Scop.) Nyl. ex Cromb.
Suositeltu yleiskielinen nimi
kalliokeuhkojäkälä
Tunniste
http://tun.fi/MX.66114
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007-2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaiset lajit (Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, liite 4 19.6.2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntijat
 • Leena Myllys
 • Soili Stenroos
 • Teuvo Ahti
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Jäkälät ja likenikoliset sienet
 • Jäkälät
 • Kotelosienet