Siika Coregonus lavaretus

Yleiskuvaus

Sisä- ja murtovesien hopeanhohtoinen parvikala. Kuuluu lohikalojen lahkoon ja lajin sisäinen monimuotoisuus on erittäin rikasta.
Koko tavallisesti 0,1–1,5 kg ja 15–55 cm. Suurimmat maailmalla saadut siiat ovat olleet yli 10 kg painoisia. Koko ja kasvu vaihtelevat huomattavasti eri muodoilla. Nopeakasvuisin muoto on merialueen vaellussiika, joka on 7-vuotiaana noin 50 cm mittainen. Siika on väritykseltään hopeanharmaa. Selkä on hieman ruskehtava ja vatsa valkoinen. Väritys vaihtelee eri siikamuotojen välillä. Suu on pieni ja hampaaton. Yläleuka on alaleukaa pidempi. Muiden lohikalojen tapaan siialla on rasvaevä. Silmäterä ei ole täydellisen pyöreä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Kalat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Coregonus lavaretus
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
  • siika (suomi)
  • sik (ruotsi)
  • Common whitefish (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.53132
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • EU:n luontodirektiivin V-liite ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Kalat