Trirachys sartus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Trirachys sartus
Auktorit
(Solsky)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5095836
Taksonominen taso
laji
Tämä laji on vieraslaji
Vakiintuneisuus
Hallinnolliset lajitiedot
Asiantuntijat
  • Jyrki Muona
  • Jaakko Mattila
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Kovakuoriaiset