AmerikankastanjaCastanea dentata

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Castanea dentata
Auktorit
(Marshall) Borkh.
Yleiskieliset nimet
  • amerikankastanja (suomi)
  • amerikansk kastanj (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5023770
Taksonominen taso
laji
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit