Pihatatarryhmä Polygonum aviculare -ryhmä

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Polygonum aviculare -ryhmä
Yleiskieliset nimet
  • pihatatarryhmä (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4972544
Taksonominen taso
lajiryhmä
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit