Keskiaasianjirdi Meriones meridianus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Meriones meridianus
Auktorit
(Pallas, 1773)
Yleiskieliset nimet
  • keskiaasianjirdi (suomi)
  • Mid-day Jird (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.48714
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät
  • Piennisäkkäät