Sirohäntägerbiili Gerbilliscus robusta

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Gerbilliscus robusta
Auktorit
(Cretzschmar, 1826)
Yleiskieliset nimet
  • sirohäntägerbiili (suomi)
  • Fringe-tailed Gerbil (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.48415
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät
  • Piennisäkkäät