Villisika (metsäkarju)Sus scrofa

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sus scrofa
Auktorit
Linnaeus, 1758
Yleiskieliset nimet
  • villisika (suomi)
  • vildsvin (ruotsi)
  • Wild Boar (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.47926
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2015 DD – Puutteellisesti tunnetut
  • 2010 DD – Puutteellisesti tunnetut
  • 2000 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät