Japaninkauris (japaninhirvi, japaninpeura) Cervus nippon

Yleiskuvaus

Japaninkauris (japaninpeura) on alkuperältään itäaasialainen alalajeittain vaihtelevasti pieni- tai keskikoinen hirvieläin. Sen alkuperäiset elinympäristöt vaihtelevat trooppisista lauhkeisiin lehtimetsiin. Se suosii erityisesti taimikoita ja nuoria metsiä. Alkuperäisissä elinympäristöissään sen on havaittu olevan herkkä paksulle lumipeitteelle ja kylmyydelle, joten sen selviäminen boreaalisessa elinympäristössä voi olla epävarmaa. Laji on kuitenkin osoittautunut hyvin sopeutumiskykyiseksi ja Japanissa sitä esiintyy myös lumisilla vuoristoalueilla. Euroopassa sen on havaittu suosivan elinympäristönään sekä luontaisia että hoidettuja havu- ja sekametsiä. Se käyttää monipuolisesti ravinnokseen ruoho- ja puuvartista kasvillisuutta ja on runsastuessaan aiheuttanut ongelmia maa- ja metsätaloudelle ja heikentänyt luonnon monimuotoisuutta sekä alkuperäisympäristöissä että etenkin vieraslajina esiintyessään

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Juho Matala ja Heikki Henttonen (Luke) 2022

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Cervus nippon
Auktorit
Temminck, 1838
Yleiskieliset nimet
  • japaninkauris (suomi)
  • sikahjort (ruotsi)
  • Sika Deer (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.47479
Taksonominen taso
laji
Esiintymisen tyyppi
  • Ihmisen vaikutuksesta
Tämä laji on vieraslaji
VakiintuneisuusEi esiinny Suomessa
Hallinnolliset lajitiedot
  • Riistanisäkäs (Metsästyslaki 1993/615; 2019/683) ?
  • Uudet vieraslajit ?
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät