Ahma Gulo gulo

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Gulo gulo
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • ahma (suomi)
 • järv (ruotsi)
 • Wolverine (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.47212
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-liite) ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Riistanisäkäs (Metsästyslaki 1993/615; 2019/683) ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2015 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 CR – Äärimmäisen uhanalaiset
 • 2000 EN – Erittäin uhanalaiset
Asiantuntija
 • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Nisäkkäät