MiekkavalasOrcinus orca

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Orcinus orca
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
  • miekkavalas (suomi)
  • Killer Whale (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.46994
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät