Harmaakuvedelfiini (mustadelfiini) Lagenorhynchus obscurus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lagenorhynchus obscurus
Auktorit
(Gray, 1828)
Yleiskieliset nimet
  • harmaakuvedelfiini (suomi)
  • Dusky Dolphin (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.46987
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät