Aasianmetsäkissa (leopardikissa) Prionailurus bengalensis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Prionailurus bengalensis
Auktorit
(Kerr, 1792)
Yleiskieliset nimet
  • aasianmetsäkissa (suomi)
  • Leopard Cat (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.46627
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät