Gorilla (lännengorilla)Gorilla gorilla

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Gorilla gorilla
Auktorit
(Savage and Wyman, 1847)
Yleiskieliset nimet
  • gorilla (suomi)
  • Western Gorilla (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.46531
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät