Euroopanisoherkko (isohevosenkenkäyökkö)Rhinolophus ferrumequinum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Rhinolophus ferrumequinum
Auktorit
(Schreber, 1774)
Yleiskieliset nimet
  • euroopanisoherkko (suomi)
  • Greated Horseshoe Bat (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.45771
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät
  • Lepakot