Sarvisammalet Anthocerophyta

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Anthocerophyta
Yleiskieliset nimet
  • sarvisammalet (suomi)
  • nålfruktsmossor (ruotsi)
  • Hornworts (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.44395
Taksonominen taso
pääjakso
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
  • Xiaolan He
  • Kati Pihlaja
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sammalet
  • Nålfruktsmossor
Yhteensä 2 lajia