Maksasammalet Marchantiophyta

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Marchantiophyta
Yleiskieliset nimet
  • maksasammalet (suomi)
  • levermossor (ruotsi)
  • Liverworts (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.44394
Taksonominen taso
pääjakso
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
  • Xiaolan He
  • Kati Pihlaja
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sammalet
  • Maksasammalet
Yhteensä 237 lajia