maksasammaletMarchantiophyta

  • Yleiskuvaus
  • Media
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Marchantiophyta
Suositeltu yleiskielinen nimi
maksasammalet
Tunniste
http://tun.fi/MX.44394
Taksonominen taso
pääjakso
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
  • Xiaolan He
  • Riikka Juutinen
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Sammalet
  • Maksasammalet
Yhteensä 237 lajia