Laukkiot Nothoscordum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Nothoscordum
Auktorit
Kunth
Yleiskieliset nimet
  • laukkiot (suomi)
  • vaniljlökar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42903
Taksonominen taso
suku
Esiintymisen tyyppi
  • vain viljeltynä
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit