Senegalinkuituherne Crotalaria senegalensis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Crotalaria senegalensis
Auktorit
(Pers.) Bacle ex DC.
Yleiskieliset nimet
  • senegalinkuituherne (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42744
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Crotalaria senegalensis
1 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit