Arokurjenherne Astragalus danicus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Astragalus danicus
Auktorit
Retz.
Yleiskieliset nimet
  • arokurjenherne (suomi)
  • strandvedel (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42719
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Astragalus danicus
11 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit