Sammalsaniaiskasvit Hymenophyllaceae

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Hymenophyllaceae
Auktorit
Mart.
Yleiskieliset nimet
  • sammalsaniaiskasvit (suomi)
  • hinnbräkenväxter (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42687
Taksonominen taso
heimo
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit