Varpuväriherne Genista sagittalis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Genista sagittalis
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • varpuväriherne (suomi)
  • vingginst (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42527
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
  • kokonaan viljelyperäinen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Genista sagittalis
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit