Mäkipiippo Luzula divulgata

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Luzula divulgata
Auktorit
Kirschner
Yleiskieliset nimet
  • mäkipiippo (suomi)
  • backfryle (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42461
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 DD – Puutteellisesti tunnetut
  • 2010 DD – Puutteellisesti tunnetut
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Leena Hämet-Ahti
DNA-viivakoodisekvenssit
Luzula divulgata
1 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit