Kiinankurkut Thladiantha

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Thladiantha
Auktorit
Bunge
Yleiskieliset nimet
  • kiinankurkut (suomi)
  • berggurkor (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42001
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit