Kattomehitähti Sempervivum tectorum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sempervivum tectorum
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • kattomehitähti (suomi)
  • taklök (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41673
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • kokonaan viljelyperäinen
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Sempervivum tectorum
7 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit