Hernevirna Vicia pisiformis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Vicia pisiformis
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • hernevirna (suomi)
  • ärtvicker (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41645
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Vicia pisiformis
6 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit