Purppuravirna Vicia narbonensis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Vicia narbonensis
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • purppuravirna (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41642
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Vicia narbonensis
4 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Vascular plants