Pallonokkonen Urtica pilulifera

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Urtica pilulifera
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • pallonokkonen (suomi)
  • romersk nässla (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41606
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Urtica pilulifera
2 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit