Pyökkitähtimö Stellaria neglecta

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Stellaria neglecta
Auktorit
Weihe
Yleiskieliset nimet
  • pyökkitähtimö (suomi)
  • bokarv (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41523
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Stellaria neglecta
7 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit