Pensasväriherne Genista tinctoria

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Genista tinctoria
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • pensasväriherne (suomi)
  • färgginst (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40990
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • merkittävästi viljelyperäinen
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Genista tinctoria
17 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit