Amerikansormihirssi Eleusine tristachya

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Eleusine tristachya
Auktorit
(Lam.) Lam.
Yleiskieliset nimet
  • amerikansormihirssi (suomi)
  • amerikansk gåshirs (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40967
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Eleusine tristachya
8 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit