Kiivi Actinidia deliciosa

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Actinidia deliciosa
Auktorit
(A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson
Yleiskieliset nimet
  • kiivi (suomi)
  • kiwi (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40848
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
  • korkeintaan (ehkä vähän kasvullisesti leviävä) maatulokas
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Actinidia deliciosa
13 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit