Etelänarnikki Arnica montana

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Arnica montana
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • etelänarnikki (suomi)
  • slåttergubbe (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40724
Taksonominen taso
laji
Esiintymisen tyyppi
  • korkeintaan lähikarkulainen (pihan tai puutarhan sisällä, reunalla)
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit