Pikkusorsimo Glyceria declinata

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Glyceria declinata
Auktorit
Bréb.
Yleiskieliset nimet
  • pikkusorsimo (suomi)
  • blågrönt mannagräs (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40518
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Glyceria declinata
11 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit