Tuppivita Stuckenia vaginata

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Stuckenia vaginata
Auktorit
(Turcz.) Holub
Yleiskieliset nimet
  • tuppivita (suomi)
  • slidnate (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40149
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Stuckenia vaginata
10 julkista näytettä
Potamogeton vaginatus
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit