Tikankontti (lehtotikankontti) Cypripedium calceolus

Yleiskuvaus

Tikankontti on Suomen suurikokoisin ja ehkä myös näyttävin orkidea. Sen versot saattavat olla yli puolimetrisiä (20–60 cm), ja konttimaisen tai tohvelimaisen huulen keltainen väri erottuu maastossa hyvin.Versossa on tavallisesti yksi kukka, joskus kaksi tai kolme.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: lehdot CC BY 4.0

Varsi

Tikankontilla on varressaan tavallisesti 3–6 lehteä. Varren tyvellä voi olla muutama suomumainen alalehti.

Lehti

Lehdet ovat 8–13 cm leveitä ja muodoltaan leveänsoikeita.

Kukka

Kukat ovat suurikokoisia, jopa 10 cm leveitä. Vain kukan huuli on keltainen, muut kehälehdet ovat punaruskeita.

Kukan kaunis keltainen ”tohveli” sai Carl von Linnén antamaan kukalle tieteellisen nimen, joka tarkoittaa kauneuden jumaltar Aphroditen tohvelia. Englanninkielisissä maissa tämän nimen merkitys on säilynyt (Lady´s Slipper), mutta jostain syystä me suomalaiset olemme nähneet tässä kukassa vähän arkisemmin ja kotoisemmin tikan kontin.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: lehdot CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Cypripedium calceolus
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
 • tikankontti (suomi)
 • guckusko (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40028
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • CITES-sopimus, liite II ?
 • EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite A ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Cypripedium calceolus
27 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit