Oranssivoikeltano Pilosella aurantiaca

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pilosella aurantiaca
Auktorit
(L.) F. W. Schultz & Sch. Bip.
Yleiskieliset nimet
  • oranssivoikeltano (suomi)
  • rödfibbla (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39963
Taksonominen taso
laji
Esiintymisen tyyppi
  • statusta ei arvioitu
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NE – Arvioimatta jätetyt
  • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
  • Alexander Sennikov
DNA-viivakoodisekvenssit
Pilosella aurantiaca
8 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit