Ahokissankäpälä Antennaria dioica

Kasvumuoto

Monivuotinen ruoho.

Koko

5–30 cm korkea.

Varsi

Varsi on haaraton ja tiheäkarvainen.

Lehti

Lehdet ovat kierteisesti. Lehtilapa on ehyt ja ehytlaitainen. Ruusukelehtien lapa on vastapuikea, pyöreäkärkinen, usein odallinen, alta tiheään valkokarvainen, päältä jokseenkin kalju ja vihreä, pohjoisessa usein tiheäkarvainen. Varsilehtien lapa on kapeansuikea ja huopakarvainen, ylemmissä on lyhyt, vihreähkö otakärki.

Kukka

Kaksikotinen. Mykeröstö on huiskilomainen, tavallisesti 2–8 -mykeröinen. Mykeröt ovat 5–8 mm leveitä ja tavallisesti lyhytperäisiä, perät karvaisia. Teriö on valkoinen tai vaaleanpunainen, hedekukissa torvimainen, emikukissa rihmamaisen torvimainen. Kehtosuomut ovat limittäin, kalvokärki on soikea tai pyöreä, pyöreäkärkinen, hedemykeröiden kehto on valkoinen, emimykeröiden vaaleanpunainen. Sekä hede- että emikasvit ovat yleisiä.

Hedelmä ja siemen

Pähkylän pappus on hapsihaiveninen.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: kuivat kankaat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Antennaria dioica
Auktorit
(L.) Gaertn.
Yleiskieliset nimet
  • ahokissankäpälä (suomi)
  • kattfot (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39761
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
  • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Antennaria dioica
13 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit