Syyläjuurikasvit Scrophulariaceae

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Scrophulariaceae
Auktorit
Juss.
Yleiskieliset nimet
  • syyläjuurikasvit (suomi)
  • flenörtsväxter (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39567
Taksonominen taso
heimo
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
Yhteensä 21 lajia