Sinisarviapila Trigonella caerulea

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Trigonella caerulea
Auktorit
(L.) Ser.
Yleiskieliset nimet
  • sinisarviapila (suomi)
  • blåväppling (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39023
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Trigonella caerulea
4 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit