Imeläkurjenherne Astragalus glycyphyllos

Yleiskuvaus

Kurjenherneet ovat monivuotisia, pääjuurellisia ruohoja.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: PBIO-178 Suomen uhanalaiset kasvit - Aconitum-Cardamine CC BY 4.0

Koko

50–150 cm.

Varsi

Varsi on tav. rento, kalju.

Lehti

Lehdissä on 3–7 lehdykkäparia ja kärkilehdykkä, lehdykät ovat 2–4 cm, soikeita – puikeita, tylppiä.

Kukka

Kukintoperä on noin 1/2 tukilehden pituudesta. Terttu on tiheä. Verhiö on kalju, liuskat ovat kapeita. Teriö on 12–15 mm, keltainen.

Hedelmä ja siemen

Palko on 3–4 cm, kapea, kaareva, 2-lokeroinen.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: PBIO-178 Suomen uhanalaiset kasvit - Aconitum-Cardamine CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Astragalus glycyphyllos
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
 • imeläkurjenherne (suomi)
 • sötvedel (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38961
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020) ?
 • VANHA Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2010–2011) ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 CR – Äärimmäisen uhanalaiset
 • 2010 CR – Äärimmäisen uhanalaiset
 • 2000 CR – Äärimmäisen uhanalaiset
Asiantuntija
 • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Astragalus glycyphyllos
13 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit