Jänönvihma Cytisus scoparius

Kasvumuoto

Kausivihanta pensas.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Kaskadian kasveja - Kaksisirkkaiset CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Cytisus scoparius
Auktorit
(L.) Link
Yleiskieliset nimet
  • jänönvihma (suomi)
  • harris (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38946
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
  • kokonaan viljelyperäinen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Cytisus scoparius
26 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit